فایل ورد Word اولويت بندي مناطق موثر بر دبي اوج سيلاب با استفاده از مدل هيدرولوژيک HEC-HMS در حوزه آبخيز سد شيخ بهايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word اولويت بندي مناطق موثر بر دبي اوج سيلاب با استفاده از مدل هيدرولوژيک HEC-HMS در حوزه آبخيز سد شيخ بهايي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم و فنون منابع طبيعي

تعداد صفحات :20

سیل یکی از پدیده های مخرب طبیعی است که خسارات گاها جبران ناپذیری را به اکوسیستم های طبیعی و غیرطبیعی وارد می کند. روند افزایش تعداد و شدت سیل و خسارات جانی و مالی که به بار می آورد موجب افزایش مطالعات به صورت منطقه ای در نقاط مختلف در این باره شده است. شبیه سازی رفتار آبشناسی حوزه های آبخیز به منظور مقابله با خطرات سیلاب امری واجب است و در این راستا مطالعه حاضر در حوزه آبخیز سد شیخ بهایی در شهرستان کاشان استان اصفهان به منظور اولویت بندی مناطق موثر بر دبی اوج سیلاب یا به عبارتی مشخص نمودن مناطقی که دارای بالاترین پتانسیل سیل خیزی هستند صورت گرفته است. در این ارتباط, از مدل هیدرولوژیک HEC-HMS جهت شبیه سازی جریان در واحدهای هیدرولوژیک منطقه استفاده شده است نتایج نشان داد مناطقی که در نزدیکی نقطه خروجی حوضه قرار دارند بیشترین نقش را در تولید سیل داشته و بایستی در اولویت اول فعالیت های آبخیزداری قرار گیرند. نتایج به دست آمده می تواند کمک شایانی به سیستم پایش منطقه نماید.
کلید واژه: رواناب, دبی اوج سیلاب, مدل هیدرولوژیک HEC-HMS, سد شیخ بهایی

لینک کمکی