فایل ورد Word تحليل مکاني-فضايي پارک هاي شهري شهر نورآباد با استفاده از GIS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word تحليل مکاني-فضايي پارک هاي شهري شهر نورآباد با استفاده از GIS :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : جغرافيا و برنامه ريزي محيطي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان)

تعداد صفحات :21

امروزه آلودگی های صنعتی اثرات مخرب زیادی بر محیط زیست شهری و زندگی ساکنان آن وارد کرده است. به منظور تعدیل اثرات مخرب این آسیب های زیست محیطی موثرترین و در عین حال ساده ترین راه توسعه فضای سبز است. سامانه اطلاعات جغرافیایی با برخورداری از انواع توابع تحلیلی, امکان تلفیق داده های مکانی و غیرمکانی و همچنین مدیریت و تحلیل توامان آنها را فراهم نموده است که می تواند به عنوان ابزاری در دست برنامه ریزان شهری باشد. در شهر نورآباد که در این مقاله بررسی شد کمبود شدید فضای سبز شهری و توزیع ناعادلانه آن به شدت احساس می شود. این پژوهش با ارائه الگوی مناسب و با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و مدل همپوشان شاخص ها (IO) به دنبال توزیع بهینه فضای سبز در شهر نورآباد است, برای رسیدن به این منظور با استفاده از نرم افزار GIS و پس از طی کردن مراحل جمع آوری داده, تهیه لایه اطلاعاتی جدید, طبقه بندی و ارزش گذاری لایه ها و نهایتا وزن دهی و همپوشانی لایه های اطلاعاتی به اولویت بندی زمین های شهر نورآباد برای ایجاد فضای سبز جدید پرداخته شد. در نهایت, زمین های این شهر را از لحاظ قابلیت ایجاد پارک شهری جدید به هفت دسته تقسیم بندی گردید که پس از تطابق این نقشه با واقعیت زمینی, زمین های دسته شش و هفت برای ایجاد فضای سبز جدید مناسب تشخیص داد شد. همچنین نتایج این تحقیق نشان دهنده توانمندی های سیستم اطلاعات جغرافیایی در مکان یابی انواع خدمات شهری از جمله فضاهای پارک است. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از طریق مشاهده میدانی, مطالعه طرح های جامع و تفصیلی شهر نورآباد, نقشه های 1.2000 وضع موجود و تفضیلی این شهر و همچنین مشاهده میدانی به دست آمده است.
کلید واژه: پارک شهری, سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS), شهر نورآباد, مکان یابی, توزیع فضایی

لینک کمکی