فایل ورد Word مدل سازي الگوي فضايي کاربري اراضي شهر سرعين در افق 1400 با استفاده از مدل CLUE_S

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مدل سازي الگوي فضايي کاربري اراضي شهر سرعين در افق 1400 با استفاده از مدل CLUE_S :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقيقات جغرافيايي

تعداد صفحات :26

امروزه, بخش مهمی از مناطق برخوردار از توسعه بسیار بالا در مناطق مختلف جهان, مراکز شهری دارای جاذبه های گردشگری هستند. در این شهرها, توسعه شهری به عنوان یکی از چالش های اساسی فراروی تصمیم گیران و برنامه ریزان محلی است. هدف تحقیق حاضر, تعیین نیروهای موثر در رشد شهری سرعین به عنوان یکی از شناخته شده ترین مراکز گردشگری کشور (به علت برخورداری از آبهای گرم معدنی) است. لذا به منظور تعیین عوامل موثر در تغییرات کاربری اراضی در حواشی شهری سرعین از تحلیل رگرسیون لجستیک استفاده شده است. اخیرا مدلی که (کلو - اس) (تبدیل کاربری اراضی و آثار آن در پهنه کم وسعت) نام گرفته, در جهت کشف دینامیک های فضایی کاربری زمین در سطح وسیعی برای شبیه سازی تغییرات کاربری اراضی در آینده نزدیک به کار رفته است. در این مقاله عوامل موثر بر توسعه هر کدام از کاربری های اراضی موجود در شهر سرعین بر اساس ادبیات موضوعی, مشاهدات و مطالعات میدانی و نیز مصاحبه با مقامات و برنامه ریزان محلی, شناسایی شده و با استفاده از مدل فوق به پیش بینی الگوهای آتی کاربری اراضی در قالب 2 سناریوی تغییرات آهسته و زیاد با محوریت افزایش کاربری های گردشگری در افق 1400 پرداخته شده است.
کلید واژه: مدل سازی, تغییرات کاربری اراضی, توسعه فیزیکی, مدل Clue-S و شهر سرعین

لینک کمکی