فایل ورد Word تحليل فضايي و مکان يابي مراکز پستي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردي: مناطق 5 و 6 شهر اصفهان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word تحليل فضايي و مکان يابي مراکز پستي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردي: مناطق 5 و 6 شهر اصفهان) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : جغرافيا و برنامه ريزي محيطي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان)

تعداد صفحات :24

رشد و گسترش سریع ارتباطات, سبب تغییر در سلسله مراتب نیاز به خدمات پستی شده است؛ به گونه ای که به تدریج از ارزش پایین ترین سطوح سلسله مراتب یعنی صندوق های پستی کاسته شده و در مقابل بر اهمیت سطوح بالاتر یعنی مرکز پستی افزوده شده است. از این رو با گذشت زمان, روزبروز بر اهمیت مراکز پستی افزوده می شود. بدیهی است در این رهگذر, مکان یابی بهینه مراکز پستی اهمیت بسیاری داشته باشد. در این پژوهش مراکز پستی مناطق 5 و 6 شهر اصفهان به منظور تعیین میزان کمبودها و نیز مکان یابی بهینه مراکز جدید مورد نیاز, بررسی شده است. نتایج حاصل نشان می دهد مراکز موجود در این مناطق از توزیع نامناسبی برخوردارند و اکثر آنان در مجاورت خیابان های درجه یک شهری قرار گرفته اند که مشکلات متعدد دیگری مانند افزایش هزینه های دسترسی و نیز مشکلات ترافیکی را به وجود آورده اند. بنابراین, در این پژوهش با بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) در محیط GIS به منظور پهنه بندی سطح مناطق 5 و 6 برای ایجاد مراکز پستی و نیز استفاده از قابلیت تجزیه و تحلیل های شبکه (Network Analysis), در مجموع 10 مرکز جدید مورد نیاز در دوره های زمانی کوتاه, میان و بلند مدت در مکان های مناسب با تعیین شعاع دسترسی 750 متر به منظور رسیدن به استانداردهای مطلوب پیشنهاد شده است. بر این اساس, در دوره کوتاه مدت 2 مرکز, میان مدت 3 مرکز و بلند مدت 5 مرکز در مکان هایی که از طریق تلفیق لایه های در محیط GIS به عنوان مکان های مناسب شناخته شد, تعیین گردید.
کلید واژه: تحلیل فضایی, مکان یابی, سیستم اطلاعات جغرافیایی, مراکز پستی, اصفهان

لینک کمکی