فایل ورد Word شناسايي اشکال مورفوژنتيک فعال در گردنه پيام با هدف برنامه ريزي ژئوتوريسم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word شناسايي اشکال مورفوژنتيک فعال در گردنه پيام با هدف برنامه ريزي ژئوتوريسم :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقيقات جغرافيايي

تعداد صفحات :29

طرح رابطه مسائل ژئومورفولوژیک با توریسم, از جمله حیطه های مطالعاتی بین رشته ای است که در سال های اخیر در قالب بررسی عملکرد سیستم های مورفوژنتیک در ارتباط با اکوتوریسم, مورد اقبال محققان قرار گرفته است. با برقراری چنین ارتباطی, مکان های توریستی ژئومورفولوژیک, همانند گردنه پیام, به صورت اشکال و فرایندهای ژئومورفولوژیک تعریف می شوند که بنابر درک انسان از عوامل تاثیرگذار زمین شناسی, ژئومورفولوژیک, تاریخی و اجتماعی این مکان ها, ارزش زیبایی شناختی, علمی, فرهنگی - تاریخی و یا اجتماعی - اقتصادی پیدا می کنند. بر اساس چنین جایگاهی, معرفی گردنه پیام به عنوان مکانی ژئومورفولوژیک و ارائه صورت وضعیت توان های اکوتوریسمی جزو اهداف اصلی آن تعیین گردید. برای نیل به این اهداف, ویژگی های ژئومورفولوژیک که می توانستند به عنوان تضمین کننده بهره برداری بهینه از مکان های ژئومورفیک تلقی شوند, از طریق مشاهدات میدانی و تفسیر نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی متوسط مقیاس و تصاویر هوایی و ماهواره ای شناسایی شدند. سپس ماهیت سیستم های مورفوژنتیک فعال در سطح گردنه پیام بررسی شد و نواحی مورفوژنتیک آن شناسایی شدند. سیستم رودخانه ای, سیستم پریگلاسیری, سیستم تراورتن زایی و انسان, مهمترین فرایندهای مورفوژنتیکی فعال شناخته شده در گردنه پیام هستند. بر همین اساس, چشم انداز کلی گردنه پیام, نتیجه عملکرد تکتونیک و فرایندهای رودخانه ای در دوره های مختلف زمین شناسی است. بخش مرتفع گردنه, مخروط افکنه تندیرلی و واحد فلات, سه ناحیه اصلی مورفوژنتیکی سطح گردنه هستند که هرکدام از آنها با اشکال و فرایندهای خاصی شناخته می شوند. هم اکنون, علی رغم ضرورت لحاظ دیدگاه های اکوتوریسمی در بهره برداری از مکان های ژئومورفولوژیک, بهره برداری از گردنه پیام به عنوان تنها مکان ژئومورفیکی در حال بهره برداری, با روش هایی غیر اکوتوریسمی صورت می گیرد و به عملکرد سیستم های مورفوژنتیک که خود ایجاد کننده این جاذبه ها هستند, توجهی نمی شود.
کلید واژه: اشکال مورفوژنتیک فعال, برنامه ریزی ژئوتوریسم, مکان ژئومورفولوژیک, گردنه پیام, شمال غرب ایران

لینک کمکی