فایل ورد Word تبيين مفهوم مرز در فضاي سياسي - مجازي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word تبيين مفهوم مرز در فضاي سياسي - مجازي ايران :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : جغرافيا

تعداد صفحات :26

پدیده اینترنت و فضای مجازی به عنوان یکی از برآیندهای جهانی شدن در نیمه دوم قرن بیستم, سبب تاثیر در مفاهیم پایه ای جغرافیای سیاسی همچون مفهوم ملت, حکومت, مرز, حاکمیت و بسیاری از مفاهیم دیگر شده است. با توجه به شکل گیری فضای مجازی, ضرورت پ‍ژوهش و تبیینی نو از مفهوم مرز در فضای سیاسی مجازی برای سازگاری با شرایط سیاسی, اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی عصر جدید به وجود آمده است. در چنین فضایی که با عنوان فضای سایبر توصیف می شود, مجموعه هایی از ارتباطات درونی انسانها از طریق کامپیوتر و مسائل مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی شکل می گیرد. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی به تحلیل مفهوم مرز در فضای سیاسی مجازی ایران پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهند در عصر گسترش تکنولوژی ارتباطات, مرزهای جغرافیایی اهمیت خود را از دست نداده است بلکه, کارکردهای جدیدی نیز بر عهده گرفته است. به طوری که حتی کنترل های مرزی امروزه در فضای مجازی به صورت فیلترینگ, کدهای مخابراتی, کارتهای اعتباری و کدهای اینترنتی اعمال می شود و کاربران ایرانی استفاده کننده از فضای اینترنت همواره در بین ده کشور پرکاربرد از فضای اینترنت بوده اند. این نکته, مستلزم به کارگیری سیاست های مناسب بوسیله دولتمردان برای کنترل مسائل مختلف سیاسی, اجتماعی و فرهنگی است.
کلید واژه: مرز, فضای مجازی, جهانی شدن, حاکمیت ملی ایران

لینک کمکی