فایل ورد Word پهنه بندي خطر زمين لغزش با استفاده از مدل AHP و تكنيك GIS در شهرستان خرم آباد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word پهنه بندي خطر زمين لغزش با استفاده از مدل AHP و تکنيک GIS در شهرستان خرم آباد :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : جغرافيا و برنامه ريزي محيطي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان)

تعداد صفحات :24

در سال های اخیر با افزایش خسارات ناشی از وقوع زمین لغزش, بشر در صدد کاهش زیان های آن برآمده است. از آنجا که پیش بینی زمان دقیق وقوع زمین لغزش از توان علمی انسان خارج است, بنابراین, با شناسایی مناطق مستعد زمین لغزش و رتبه بندی آنها می توان تاحدودی از خطرات ناشی از رخداد این پدیده جلوگیری نمود. هدف از این پژوهش شناسایی عوامل موثر در زمین لغزش و پهنه بندی شهرستان خرم آباد به لحاظ وقوع این رخداد, با استفاده از مدل AHP و تکنیک GIS است. در این راستا, ابتدا با توجه به موقعیت زمین لغزش های به وقوع پیوسته, مطالعات تطبیقی و نتایج سایر محققان, 5 معیار, 13 زیرمعیار و 77 کلاس برای این مهم شناسایی شد. سپس با استفاده از مدل AHP عوامل مربوطه ارزیابی و تعیین وزن گردید. در پایان لایه های رستری عوامل در محیط نرم افزار Arc GIS تهیه و تلفیق گردید. نهایتا مدل و نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش منطقه تهیه و ارائه گردید. برای تایید نتایج, مدل ارائه شده با رخدادهای مشاهده شده مورد ارزیابی مقایسه ای قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که در بین عوامل موثر, زیرمعیارهای فاصله از جاده, فاصله از آبراهه و تراکم آبراهه به ترتیب با اوزان 0.2043, 0.1717 و 0.1545 به عنوان مهمترین عوامل در ایجاد زمین لغزش در منطقه مطالعاتی شناسایی شده اند. بر اساس مدل ارائه شده, حدود 25.51 درصد (1603.8 کیلومترمربع) از مساحت شهرستان خرم آباد دارای خطر وقوع بسیار زیاد (6.17 درصد) و خطر وقوع زیاد (19.34 درصد) است. نتایج حاصل از ارزیابی دقت و صحت مدل تهیه شده, روند صعودی شاخص زمین لغزش از پهنه خطر خیلی کم به سمت پهنه خیلی زیاد را نشان داده و نشان دهنده دقت لازم مدل مزبور است.
کلید واژه: زمین لغزش, پهنه بندی, خرم آباد, مدل AHP, تکنیک GIS

لینک کمکی