فایل ورد Word ادراک گردشگران از سطح کيفيت خدمات در شهر کاشان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word ادراک گردشگران از سطح کيفيت خدمات در شهر کاشان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : جغرافيا

تعداد صفحات :22

گردشگری و تفرج در ذات خود از جمله فعالیت هایی است که کمترین وابستگی را به تکنولوژی آلاینده دارد. توسعه خدمات جهانگردی نه فقط اصالت های منطقه ای را برجسته می نماید بلکه, از حاصل آن در حفظ و ساماندهی این اصالت ها و نیز در بوجود آوردن توازن بهینه بین منابع و طرز استفاده مناسب از آن برای حفظ و نگهداری و رشد و توسعه منابع طبیعی و ملی بهره جست. مقاله حاضر با هدف یافتن پاسخ به این سوال که آیا امکانات و خدمات فراهم آمده برای گردشگران جوابگوی نیاز آنهاست و ادراک آنان از کیفیت خدمات مطلوب می باشد؟ در این مقاله نوع تحقیق, کاربردی توسعه ای است و روش بررسی آن اسنادی و پیمایشی است. محدوده مورد مطالعه, شهرستان کاشان است که اطلاعات موردنیاز از طریق اطلاعات کتابخانه ای و مطالعات پیمایشی از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. بر اساس نتایج به دست آمده, می توان گفت که شهرستان کاشان از لحاظ گردشگری از موقعیت نسبتا مناسبی برخوردار و گردشگران از محیط گردشگری بوجود آمده تا حدودی زیادی رضایت داشته و تصور ذهنی مثبتی نسبت به آن دارند. نتایج آزمون کولموگرف اسمیرنوف نیز موید همین امر است.
کلید واژه: توان ها و جاذبه ها, گردشگری, کیفیت خدمات, شهرستان کاشان

لینک کمکی