فایل ورد Word تحليل ژئوپليتيک جايگاه منافع ملي در سياست خارجي اسلام گرايانه کشور ترکيه با رويکرد برساختگرايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word تحليل ژئوپليتيک جايگاه منافع ملي در سياست خارجي اسلام گرايانه کشور ترکيه با رويکرد برساختگرايي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : جغرافيا

تعداد صفحات :24

کشور ترکیه در طول دو دهه اخیر شاهد رشد اسلام گرایی به شیوه ای خاص یا مدلی مشهور به الگوی اسلامی ترکی بوده است. ترکیه رفته رفته از جو غرب گرایی و سکولاریزم حاکم بر سیاست خارجی خود فاصله گرفت و در مقابل به سمت کشورهای اسلامی و توجه به اسلام سیاسی حرکت کرد. در این میان آنچه اهمیت دارد جهت گیری های سیاست خارجی ترکیه در راستای برخی تحولات در حوزه ژئوپلیتیکی بازیگری این کشور است. تحولات بازار انرژی نفت و گاز, فروپاشی شوروی و آزادسازی قلمروهای ژئوپلیتیکی جدید, مسائل امنیتی در همجواری ترکیه و نیاز ژئوپلیتیکی ترکیه به کشورهای اسلامی و غیره همگی با رویکرد اسلام گرایانه در سیاست خارجی ترکیه همزمان شده است. از اینرو, نگارندگان با بهره گیری از نظریه بر ساخت گرایی درصدد پاسخگویی به این سوال اساسی هستند که: از منظر ژئوپلیتیکی و سازه انگارانه, در جریان اسلام گرایی در سیاست خارجی کشور ترکیه, منافع ملی این کشور از چه نقش و جایگاهی برخوردارند؟ شایان ذکر است که این مقاله به شیوه ای توصیفی تحلیلی تدوین شده است.
کلید واژه: ژئوپلیتیک, برساخت گرایی, اسلام گرایی, منافع ملی, ترکیه

لینک کمکی