فایل ورد Word مقاله نقش رسانه‌هاي مجازي در تغييرات ارزش‌هاي اجتماعي با تأکيد بر شبکه‌هاي اجتماعي تلگرام و فيس‌بوک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله نقش رسانه‌هاي مجازي در تغييرات ارزش‌هاي اجتماعي با تأکيد بر شبکه‌هاي اجتماعي تلگرام و فيس‌بوک :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :38

پژوهش حاضر در پی بررسی نقش استفاده از شبکه­های اجتماعی تلگرام و فیس­بوک بر تغییرات ارزش­های اجتماعی بین دو نسل جوان و میانسال در جامعه­ی ایرانی است. از این­رو روش تحقیق از نوع پیمایشی بوده و 512 نفر با روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای از دو نسل جوان و میانسال ساکن در 5 استان به­عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها نیز پرسشنامه­ی محقق ساخته است. نتایج بدست آمده نشان می­دهد بین بهره­مندی و استفاده از شبکه­ی اجتماعی تلگرام و فیس­بوک و میزان تفاوت ارزشی بین نسلی رابطه وجود دارد؛ اما در بیشتر موارد, این همگرایی مثبت نیست و منجر به کاهش گرایش نسل جوان به ارزش­های اجتماعی جامعه­ی ایرانی شده است. همچنین بر اساس یافته­های تحقیق بین میزان بهره­مندی از شبکه­ی اجتماعی فیس­بوک و تلگرام با ارزش­های اجتماعی فردگرایی, انتخاب پوشش مدرن و معیارهای ظاهری همسرگزینی در بین هر دو نسل جوان و میانسال رابطه معنادار و مستقیم است اما در ارزش­های اجتماعی قانون­گرایی, دین­گرایی, مسئولیت­پذیری و معیارهای اخلاقی همسرگزینی و انتخاب پوشش سنتی, رابطه معنادار و معکوس می­باشد.

لینک کمکی