فایل ورد Word مقاله تبيين ايده‌پردازي خودکشي از ديدگاه نظريه فشار عمومي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله تبيين ايده‌پردازي خودکشي از ديدگاه نظريه فشار عمومي :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :45

امروزه خودکشی از جدی­ترین و پرخطرترین آسیب­های اجتماعی است که شاهد روند رو به رشد آن در میان نوجوانان و جوانان هستیم. با افزایش میزان این آسیب در میان قشر جوان جامعه ضرورت پژوهش و راهکارهای جدی جهت پیشگیری از آن بطور جدی احساس می­شود. بر این اساس, هدف اصلی از تحقیق حاضر تبیین ایده­پردازی خودکشی در میان دانشجویان دانشگاه مازندران بوده است. به همین منظور, از روش تحقیق پیمایشی و ابزار پرسش­نامه برای جمع­آوری اطلاعات استفاده شده است. جمعیت تحقیق پژوهش حاضر را کلیه­ی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه مازندران تشکیل داده­اند که در مجموع تعداد 438 نفر از این دانشجویان به روش نمونه­گیری طبقه­ای تصادفی متناسب انتخاب شدند. یافته­های تحقیق بیانگر آن است که بین دختران و پسران در ایده­پردازی خودکشی تفاوت معناداری وجود دارد و پسران نسبت به دختران میزان بیشتری از ایداه­پردازی خودکشی را در زندگی خود تجربه کرده­اند؛ همچنین حذف محرک مثبت, حضور محرک منفی, حالات عاطفی منفی و رفتارهای انحرافی با متغیر وابسته (ایده­پردازی خودکشی) رابطه­ی مثبت و معناداری داشته­اند. نتایج تحلیل رگرسیونی چندگانه نیز نشان می­دهد که متغیرهای حالات عاطفی منفی و حذف محرک مثبت به ترتیب از بیشترین و کمترین قدرت پیش­بینی کننده­گی ایده­پردازی خودکشی برخوردار بودند.

لینک کمکی