فایل ورد Word مقاله بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر افت تحصيلي دانشجويان دختر، دانشکده علوم انساني دانشگاه پيام نور مرکز اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر افت تحصيلي دانشجويان دختر, دانشکده علوم انساني دانشگاه پيام نور مرکز اهواز :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :29

یکی از آفت­های بزرگ تعلیم و تربیت هر نظامی که هر سال به میزان بسیار زیادی امکانات, منابع و استعدادهای بالقوه­ی انسانی و اقتصادی را تلف می­کند و اثرات غیر قابل جبرانی را در ابعاد فردی و اجتماعی به جای می­گذارد پدیده­ی افت تحصیلی است.در این پروژه تحقیقی برآنیم که افت تحصیلی را بعنوان یک معضل و مشکل اجتماعی بررسی کرده و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. در این تحقیق که متناسب با حجم, نمونه­ای خوشه­ای استفاده گردیده, تعدادافراد بکار رفته در تحقیق 150 نفر بوده و ابزار بکار رفته در تحقیق پرسشنامه می­باشد.نتایج تحقیق حاکی از آن است که هر چه اختلافات و تنش­های خانوادگی بیشتر شوند و هر چه دانشجویان مطالعه­ی کمتری در طول ترم داشته باشند, به تبع آن افت تحصیلی نیزبالاتر می­رود.همبستگی بین دو متغیر مختلط بودن دانشجویان در کلاس درس و افت تحصیلی کم بوده است.

لینک کمکی