فایل ورد Word مقاله مطالعه کيفي عوامل اجتماعي ـ فرهنگي مؤثر بر نزاع‏هاي دسته‏ جمعي (مورد مطالعه: شهرستان ايذه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله مطالعه کيفي عوامل اجتماعي ـ فرهنگي مؤثر بر نزاع‏هاي دسته‏ جمعي (مورد مطالعه: شهرستان ايذه) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :46

نزاع دسته‏جمعی یکی از مسائل و پدیده‏های قدیمی است که کماکان در اجتماعات سنتی و مبتنی بر طایفه‏مداری به قوت خود باقیمانده است. منظور از نزاع دسته‏جمعی, درگیری یا دعوایی است که معمولاً با انگیزه‏های فرهنگی, سیاسی, اقتصادی و اجتماعی حداقل بین سه نفر رخ می‏دهد و خساراتی جانی و مالی به بار می‏آورد. هدف اصلی پژوهش حاضر, مطالعه‏ی کیفی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر نزاع‏های دسته‏جمعی در شهرستان ایذه است در این مطالعه‏ی کیفی, 24 نفر که به صورت نمونه‏گیری گلوله برفی انتخاب شده بودند وارد مطالعه شدند. یافته‏های پژوهش نشان می‏دهد که مداخله‏ی دولت در جامعه‏ی عشایری و اجرای برنامه‏ی اصلاحات ارضی و مهم‏تر از آن قانون ملی شدن مراتع و جنگل‏ها در دهه‏ی چهل, موجب اسکان خودجوش عشایر و بالتبع آن شیوع نزاع‏های دسته‏جمعی در منطقه گردیده است. از سویی دیگر این یافته‏ها نشان می‏دهند که تعصبات طایفه‏ای, جمع‏گرایی عمودی, همبستگی درون‏گروهی, پیوندهای خویشاوندی, مسائل ناموسی, عمومی‏ شدن خشونت و نزاع, نخبگان نزاع, اختلافات ملکی, بیکاری, رقابت نخبگان, فروپاشی ساختار سنتی مدیریت, بی‏اعتمادی به مراجع قضایی و انتظامی, آگاهی از محرومیت, تجربه‏ی عینی نزاع (مشاهده و مشارکت) و مسائل و خاطرات ناخوشایند گذشته‏ی بستر و زمینه‏ی نزاع دسته ‏جمعی را مهیا می‏کنند.

لینک کمکی