فایل ورد Word مقاله بررسي تأثير بلندمدت تکانه هاي مالي و پولي بر رشد اقتصادي در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله بررسي تأثير بلندمدت تکانه هاي مالي و پولي بر رشد اقتصادي در ايران :
تعداد صفحات :29

در چارچوب اقتصاد کلان, یکی از اهداف مهم سیاست مدیریت تقاضا, دست­یابی به ثبات توام با رشد اقتصادی است. بدین منظور, مقاله­ ی حاضر تاثیر بلند مدت و کوتاه ­مدت تکانه ­های مالی و پولی بر رشد اقتصادی در ایران را طی دوره ­ی 86-1342, بررسی کرده است. نتایج برآورد پارامترهای مدل با استفاده از الگوی خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده نشان می ­دهد که تأثیر تکانه­ های مالی بر رشد اقتصادی در بلندمدت مثبت است, ولی تأثیر تکانه­ های پولی در این دوره معنی ­دار نیست. نظر به اینکه افزایش 10 درصدی در تکانه­ های مثبت مخارج دولت, رشد اقتصادی را در کوتاه ­مدت و بلندمدت کمتر از ده درصد افزایش می ­دهد, رابطه­ ی بلندمدت و کوتاه­ مدت بین سیاست مالی و رشد اقتصادی بی­ کشش است. معنی ­دار بودن ضریب تعدیل نشان می ­دهد که تأثیر تکانه ­های مالی- نفتی بر رشد اقتصادی, عدم تعادلی است و سرعت استهلاک سالیانه آن حدود 2/53 درصد می ­باشد.

لینک کمکی