فایل ورد Word مقاله برآورد پوياي ريسک سيستماتيک بازدهي قيمت سهام صنعت خودرو و ساخت قطعات بر اساس مدل‌هاي چندمتغيره ناهمسان واريانس و حالت-فضا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله برآورد پوياي ريسک سيستماتيک بازدهي قيمت سهام صنعت خودرو و ساخت قطعات بر اساس مدل‌هاي چندمتغيره ناهمسان واريانس و حالت-فضا :
تعداد صفحات :49

این مقاله تخمین پویا از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای بر پایه دو مدل چند متغیره ناهمسان واریانس همبستگی شرطی پویا ( DCC-MGARCH ) و حالت فضا در چارچوب تصمیمات بهینه پویای بخش خانوار طی ادوار زندگی ارائه می دهد. در این راستا برای داده‌هایی روزانه از سهام صنعت خودرو و ساخت قطعات در دوره ای 5 ساله از سال 1385 تا آخر تیر ماه سال 1391, سری زمانی شاخص ریسک بتا در قالب مدل‌های DCC-MGARCH و حالت-فضا با مدل رگرسیون خطی که شاخص بتا را به صورت ثابت تخمین می زند, مقایسه شده است. نتایج بدست آمده از پیش‌بینی بازدهی بازدهی قیمت سهام بر اساس مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای نشان می دهد که مدل DCC دارای خطای کمتری بر اساس گشتاور ریشه دوم میانگین مجذور خطاها نسبت به مدل های رقیب در پیش‌بینی خارج از نمونه بازدهی قیمت سهام صنعت خودرو و ساخت قطعات است. با این حال در برازش داخل نمونه‌ای, مدل فیلتر کالمن از دقت بالاتری برخوردار است.

لینک کمکی