فایل ورد Word مقاله بررسي عوامل مؤثر بر نرخ ارز و تراز پرداخت ها در اقتصاد ايران (يک رهيافت پولي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله بررسي عوامل مؤثر بر نرخ ارز و تراز پرداخت ها در اقتصاد ايران (يک رهيافت پولي) :
تعداد صفحات :33

در این مقاله پولی بودن نوسانات نرخ ارز و ترازپرداخت ­ها در اقتصاد ایران بررسی می ­شود که به رهیافت پولی مرسوم است؛ آگاهی از این مساله برای سیاست‌گذار پولی هم از لحاظ تأثیر متقابل متغیرهای اقتصاد کلان بر بخش خارجی و هم از لحاظ تأثیر سیاست­های پولی و ارزی بر بخش خارجی حائز اهمیت است. در این راستا به منظور بررسی اعتبار فرضیه­ ی مذکور در اقتصاد ایران با توجه به اینکه در طول دوره ­ی طولانی در کشورمان نرخ ­های ارز رسمی و غیر رسمی با اختلاف معنی داری از یکدیگر وجود داشته­ اند و همچنین با توجه به تأثیر متقابل بازار رسمی و غیر رسمی ارز بر یکدیگر, از یک مدل متناسب با نظام‌های ارز دوگانه استفاده می ­شود و فرضیه ­ی پولی بودن نرخ ارز و ترازپراخت­ ها به طور همزمان با استفاده از یک سیستم معادلات همزمان آزمون می‌شوند. نتایج این آزمون‌ها نشان می‌دهد رهیافت پولی نرخ ارز اگر چه درستی علامت ضرایب و معنی‌داری آنها را از لحاظ آماری رد نمی ­کند ولی به دلیل ارضا نکردن محدودیت ضرایب مدل پولی از اعتبار قوی برخوردار نیست. در حالیکه رهیافت پولی ترازپرداخت ها از اعتبار قابل قبولی برخوردار است.

لینک کمکی