فایل ورد Word مقاله تحليل فضايي تأثير سياست هاي مالي دولت بر نابرابري درآمد در ايران با رهيافت رگرسيون وزني جغرافيايي (GWR)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله تحليل فضايي تأثير سياست هاي مالي دولت بر نابرابري درآمد در ايران با رهيافت رگرسيون وزني جغرافيايي (GWR) :
تعداد صفحات :38

نابرابری در توزیع درآمد­ها, سرچشمه بی ­عدالتی ‏هایی مانند اختلاف طبقاتی بر اساس ثروت­ ها, درآمدها, مصرف و نهایتاً رفاه اقتصادی میان افراد جامعه است. دستیابی به توزیع عادلانه درآمد مستلزم استفاده صحیح از ابزارهای اقتصادی است که سیاست مالی از جمله مهمترین ابزار است. مطالعه­ ی حاضر با استفاده از داده­ های مقطعی سال­ های 1380 و 1385 و رهیافت رگرسیون وزنی ­جغرافیایی به بررسی تحلیل فضایی, اثرات مخارج دولت (مخارج جاری و عمرانی) بر نابرابری در ایران (با استفاده از شاخص نابرابری ضریب­ جینی ) پرداخته است. بر اساس نتایج تحقیق, به­طور متوسط افزایش مخارج جاری سرانه با افزایش نابرابری و افزایش مخارج عمرانی سرانه با بهبود توزیع درآمد همراه بوده است. میزان تأثیرگذاری متغیر مخارج جاری دولت بر نابرابری درآمد, بر عکس مخارج عمرانی در این سال ها با حرکت از شرق به غرب کشور بیشتر شده است. همچنین, تغییرات فضایی دو متغیر مخارج جاری و مخارج عمرانی در سال 1380 و تغییرات فضایی متغیر مخارج عمرانی برای سال 1385 تأیید شده است. طبقه ­بندی JEL: R28, R58, H53

لینک کمکی