فایل ورد Word مقاله بررسي تکانه‌هاي پولي و معماي تراز تجاري در کشورهاي منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله بررسي تکانه‌هاي پولي و معماي تراز تجاري در کشورهاي منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :32

معمای تراز تجاری یکی از مباحثی است که مورد توجه بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی در کشورهای مختلف قرار گرفته است. این معما به بهبود وضعیت تراز تجاری در کوتاه مدت و وخیم‌تر شدن آن در بلند مدت در پاسخ به کاهش ارزش پول ملی اشاره دارد. این مطالعه سعی دارد به ‌بررسی معمای تراز تجاری در بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی که دارای سیستم بازار ارز مشابه‌ای با بازار ارز ایران می باشند, بپردازد. نتایج حاصل از توابع واکنش به تکانه بیانگر آن است که در سه کشور منتخب ایران, گامبیا و تونس وضعیت تراز تجاری درکوتاه مدت وخیم تر شده و در بلند مدت بهبود یافته است, در حقیقت نتایج مطالعه رابطه معکوس فرضیه منحنی جی یا وجود معمای تراز تجاری در هر سه کشور را تأیید نمی‌کنند. همچنین نتایج حاصل از تجزیه واریانس تراز تجاری نشان می دهند که تکانه‌های انبساط پولی در کشورهای منتخب بیشترین سهم را در نوسان تراز تجاری دارند.

لینک کمکی