فایل ورد Word مقاله سنجش خوشه اي شدن مکاني جرايم مرتبط با سرقت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله سنجش خوشه اي شدن مکاني جرايم مرتبط با سرقت :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :38

زمینه و هدف: تشکیل کانون­های جرم­خیز بر کیفیت زندگی, شکوفایی, انتخاب مکان سکونت و حرکت شهر به سمت ناپایداری تأثیر مستقیم می­گذارد. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر سنجش و تبیین شکل­گیری کانون­های مکانی جرایم سرقت در شهر جدید هشتگرد است. روش­ شناسی: روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و بهره­گیری از روش­های کاربردی نظیر بیضی انحراف معیار, شاخص نزدیک­ترین همسایه و تخمین تراکم کرنل می­باشد. یافته­ ها: مرکز متوسط جرایم مرتبط با سرقت در فاز 3 قرار گرفته است. بیضی انحراف معیار این بزه دارای جهت شمال شرقی-جنوب غربی است. نمره آزمونZ معادل 22.510590- است که تأییدی بر شکل­گیری خوشه­ای جرم در شهر جدید هشتگرد است. براساس نتایج تراکم کرنل, پراکندگی جرایم مرتبط با سرقت در فازهای 1, 4, 7 و در سطح پایین­تری در فاز 2 پررنگ است و شعاع این بزه بیشتر سطح شهر را در برگرفته است. نتیجه­ گیری: هم­افزایی مشخصه­های اجتماعی و اقتصادی(فقر, تحرک مسکونی و تنوع قومی) و شهرسازی نظیر نبود پارکینگ در فازهای مسکن مهر, نبود روشنایی کافی در معابر, گسستگی شهری و فضاهای خالی فراوان, پروژه­های نیمه­تمام, واحدهای خالی و پنجره­های شکسته شده از عوامل تأثیرگذار بر سرقت در شهر جدید هشتگرد هستند.

لینک کمکی