فایل ورد Word مقاله تأثير استفاده از اينترنت بر رشد مهارت هاي اجتماعي دانش‌آموزان ابتدايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله تأثير استفاده از اينترنت بر رشد مهارت هاي اجتماعي دانش‌آموزان ابتدايي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :25

هدف این پژوهش, بررسی تأثیر استفاده از اینترنت بر رشد مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان دوره ابتدایی بوده است. این پژوهش در سال تحصیلی 93-1392 به روش شبه‌تجربی و با استفاده از طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه‌ آماری را کل دانش‌آموزان پسر پایه ششم ابتدایی منطقه سرچهان, به تعداد 185 نفر تشکیل داده است. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 120 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری داده‌ها, پرسش‌نامه محقق‌ساخته رشد مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان پایه‌ ششم ابتدایی بود. پایایی آزمون از طریق آلفای کرونباخ 0/87 به دست آمد. روایی ابزار نیز توسط 5 نفر از متخصصان علوم تربیتی و روان‌شناسی و هم‌چنین, با استفاده از نظرات 20 نفر از آموزگاران و مدیران تأیید شد. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون t گروه‌های مستقل و با استفاده از نرم‌افزار SPSS تحلیل شد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن بود که استفاده از اینترنت موجب افزایش رشد مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان می‌شود. هم‌چنین, نتایج نشان داد که استفاده از اینترنت موجب افزایش مهارت‌های احترام گذاشتن به دیگران, مسؤولیت‌پذیری, دوست‌یابی و مشارکت در فعالیت‌های گروهی شده است.

لینک کمکی