فایل ورد Word مقاله رابطه هيجان‌خواهي و کاربري از امکانات جانبي تلفن همراه در دانشجويان دانشگاه زنجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله رابطه هيجان‌خواهي و کاربري از امکانات جانبي تلفن همراه در دانشجويان دانشگاه زنجان :
تعداد صفحات :29

هدف از پژوهش حاضر, شناسایی سطوح مختلف هیجان‌خواهی و بررسی ارتباط آن با کاربری از امکانات جانبی تلفن همراه بود. روش تحقیق به کار گرفته شده از نوع همبستگی است. نمونه پژوهش, شامل400 دانشجوی کارشناسی (228 دختر و 172 پسر) دانشگاه زنجان در سال تحصیلی 93-1392 است که با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی خوشه‎ای انتخاب شدند. در بین این افراد, پرسش‌نامه هیجان‌خواهی و کاربری از تصاویر و کلیپ تلفن همراه به اجرا درآمد. یافته‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی گروه‌های مستقل تجزیه و تحلیل شد. بررسی‌های آماری, ارتباط معناداری را بین هیجان خواهی و کاربری از تصویر و کلیپ تلفن همراه آشکار ساخت. به علاوه کاربری از گالری عکس تلفن همراه در افرادی که در گروه کم هیجان قرار داشتند, در مقوله‌های تصاویر سیاسی و دینی, به شکل معناداری پایین‌تر از افرادی بود که در گروه پرهیجان قرار داشتند. کاربری افراد کم هیجان از کلیپ تلفن, در مقوله‌های آسیب‌های اجتماعی, عاشقانه, طبیعت, شعرا, نویسندگان, ورزشی (در ارتباط با زنان) و توجه به گروه‌های سیاسی و علمی به شکل معناداری بیشتر از افراد گروه پر‌هیجان بود, در مقابل, کاربری افراد با هیجان بالا, در زمینه کلیپ‌های شو و برهنه و نیمه‌برهنه, به شکل معناداری بیشتر از افرادی بود که در گروه کم‌هیجان قرار داشتند. کاربری دختران در مقوله‌های سیاسی, چهره‌های مذهبی و ادبی بیشتر از پسران و کاربری پسران در مقوله‌های چهره‌های سیاسی و ورزشی بیشتر از دختران می‌باشد.

لینک کمکی