فایل ورد Word مقاله مقايسه بارشناختي بيروني طراحي آموزش با الگوي مريل در آموزش به شيوه چندرسانه‌اي و سنتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله مقايسه بارشناختي بيروني طراحي آموزش با الگوي مريل در آموزش به شيوه چندرسانه‌اي و سنتي :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :24

هدف از پژوهش حاضر, بررسی بارشناختی‌بیرونی آموزش به شیوه چندرسانه‌ای و روش مرسوم, مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل در درس زیست‎شناسی بود. این پژوهش از نظر هدف, کاربردی و از نظر روش‌شناسی در زمره پژوهش‌های شبه‌آزمایشی است. جامعه آماری پژوهش, شامل کلیه دانش‌آموزان پسر پیش‌دانشگاهی رشته علوم تجربی شهر ملایر بود. نمونه‌های پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه کنترل و آزمایش به صورت تصادفی گماشته شدند. گروه آزمایش در معرض متغیر مستقل (چندرسانه‌ای آموزشی مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل) قرار گرفت. گروه کنترل محتوای درس زیست‌شناسی را که با توجه به الگوی طراحی آموزشی مریل طراحی شده بود, به شیوه سخنرانی آموزش دیدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها, پرسش‌نامه سنجش بارشناختی برونکن, پلاس و لیوتنر با پایایی 83/0 بود. نتایج نشان داد که بارشناختی بیرونی در آموزش درس زیست‎شناسی با استفاده از الگوی طراحی آموزشی مریل در شیوه چندرسانه‌ای کمتر از شیوه سنتی است. بدین معنا که مطلب درس زیست‌شناسی در ارایه به شیوه چندرسانه‌ای مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل, نسبت به روش سنتی از سهولت جهت یادگیری برخوردار بوده است و از اضافه بارشناختی تحمیل شده به یادگیرندگان جلوگیری می‌کند.

لینک کمکی