فایل ورد Word مقاله تحليل زمانى مکانى رژيم بارندگى شمال غرب ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله تحليل زمانی مکانی رژيم بارندگی شمال غرب ايران :
تعداد صفحات :10

شناخت رژیم بارش کشور و پراکندگی مکانی و زمانی آن می‏ تواند زمینه بهتری برای برنامه‏ ریزی مناسب در جهت مقابله با خسارات و کاهش اثرات نابهنجاری‏ های منابع آب باشد. در پژوهش حاضر به منظور تعیین شاخص ‏های مکانی و زمانی بارش و تغییرات آن از داده‏ه ای ماهیانه و سالیانه 22 ایستگاه سینوپتیک در طی دوره آماری (2005-1986) استفاده شده است. (جدول شماره 2 موقعیت جغرافیایی ایستگاه­ها را نمایش می‏ دهد) تحلیل‏ ها نشان می‏ دهد که با توجه به میانگین‏ های بارش ایستگاهی بارش 20 ساله شمال غرب ایران 354 میلی‏ متر و ضریب تغییرات بارش 26/0, چولگی 39/0, و پخی 08/0 است. بررسی‏ ها نشان داد سامانه ‏های باران‏ زا که منطقه را مورد تهاجم قرار می‏ دهند با توجه به موقعیت جغرافیایی ایستگاه­ ها اثرات متفاوتی ایجاد می‏کند.

لینک کمکی