فایل ورد Word مقاله مکانيابي بهينه پارکينگ هاي طبقاتي براساس مدل تحليل سلسله مراتبي (AHP) و منطق بولين (Boolean) (مطالعه موردي: منطقه 15 شهرداري تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله مکانيابي بهينه پارکينگ هاي طبقاتي براساس مدل تحليل سلسله مراتبي (AHP) و منطق بولين (Boolean) (مطالعه موردي: منطقه 15 شهرداري تهران) :
تعداد صفحات :16

به موازات رشد روز افزون جمعیت شهری و توسعه فزاینده شهرها, ضرورت ایجاد مراکز خدمات عمومی جدید و تعیین مکان بهینه این مراکز, به شیوه‌ای که همه شهروندان به نحو مؤثر و عادلانه از آن بهره‌مند شوند, آشکارتر شده است. کلان‌شهر تهران, به دلیل افزایش شتابان جمعیت و توسعه افسار گسیخته‌‌ی خود و همچنین به موازات تولید روزافزون خودروها وانواع وسایل نقلیه در این کلانشهر, با مسأله کمبود مکان‌های مناسب برای پارک ایمن خودروهادر مناطق پرتردد مواجه می‌باشد. یکی از رویکردها و راهکارهای حل معضل ترافیک مکانیابی بهینه پارکینگ‌های عمومی است. در این بین, استفاده از سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی و منطق بولین, سیستم‌های مناسبی جهت یافتن بهینه‌ترین مکان به منظور احداث پارکینگ‌های طبقاتی بشمار می‌روند. در این مقاله با در نظر گرفتن پارامترهایی همچون: مراکز جاذب سفر, شبکه‌های دسترسی و معابر شهری, کیفیت ‌بنا, گره های ترافیکی, انواع کاربری‌های مؤثر و.... به بررسی و ارزیابی مکانیابی پارکینگ طبقاتی در منطقه 15تهران اقدام شده است. در وزن دهی به پارامترهای مذکور از مدل تحلیل سلسله مراتبی و در برهم نهاد لایه‌های تولیدی از منطق بولین استفاده شد. پس از اعمال اوزان نهایی بدست آمده از مدل (AHP) و برهم اندازی لایه‌های تولید شده, سایت‌های بهینه جهت مکانیابی پارکینگ‌های طبقاتی در منطقه 15 شهرداری تهران تعیین گردید. در نهایت با توجه به یافته‌های پژوهش و مقتضیات مکانی و زمانی, پیشنهاداتی برای برون رفت از مشکلات جاری ارائه گردید.

لینک کمکی