فایل ورد Word تاثير معنوي فعاليت هاي بشردوستانه بر نظام قضايي بين المللي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word تاثير معنوي فعاليت هاي بشردوستانه بر نظام قضايي بين المللي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فصلنامه مطالعات حقوق خصوصي (حقوق-مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي)

تعداد صفحات :26

معنویت متضمن آثاری قهری بر همه فعالیتهای بشری است. تلاشهای بشردوستانه حقوقی و قضایی از این قاعده مستثنی نیستند. معنویت به ما می آموزد که افراد بشر در عین تفاوتها با هم و با کل جهان هستی و نیز خالق آن در پیوندی تنگاتنگ می باشند. در جهان بینی معنوی, فعالان بشردوست با نگاهی قدسی به انسان و طبیعت می نگرند. مقاله حاضر نشان می دهد که معنویت نه تنها خلا های حقوقی را پر می کند؛ بلکه می تواند به مثابه اصل راهنما برای قضات بین المللی عمل کند.
کلید واژه: معنویت, فعالیت های بشردوستانه, نگرش سیستمی, نگرش قدسی, دیوان بین المللی دادگستری

لینک کمکی