فایل ورد Word مطالعه کاني شناسي و ژئوشيمي کانسنگ و سنگ ميزبان کانسار منگنز رباط کريم، جنوب باختر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مطالعه کاني شناسي و ژئوشيمي کانسنگ و سنگ ميزبان کانسار منگنز رباط کريم, جنوب باختر تهران :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم زمين

تعداد صفحات :13

کانسار منگنز رباط کریم در 7 کیلومتری شمال باختر شهرستان رباط کریم (جنوب باختر تهران) و در حاشیه شمال خاوری کمربند آتشفشانی ارومیه-دختر قرار گرفته است. از نظر زمین شناسی ناحیه ای, این منطقه در مجموعه آتشفشانی ائوسن شمال ساوه, با ترکیب سنگ شناسی ریولیت, تراکیت, آندزیت و بازالت قرار گرفته است. کانی سازی به شکل رگه ای و درون گسل ها, درزه ها و شکستگی های سنگ های آتشفشانی صورت گرفته است. بر اساس مطالعات کانی شناسی, این رگه ها از کانی های پیرولوزیت, پسیلوملان, رامزدلیت و هلندیت به همراه کانی های کلسیت و کوارتز تشکیل شده است. در همرشدی اکسیدهای منگنز با کانی های کوارتز و کلسیت و وجود بافت های متنوع پرشدگی فضای باز حاکی از فعالیت سیال گرمابی از نوع اپی ترمال است. ژئوشیمی عناصر اصلی و جزئی نمونه های کانسنگ منگنز رباط کریم, بی هنجاری منفی عنصر سریم و همچنین تشابه الگوی بهنجار شده عناصر خاکی کمیاب کانسنگ منگنز رباط کریم با سنگ های میزبان آتشفشانی و دیگر کانسارهای گرمابی منگنز جهان نشان دهنده منشا اپی ترمال این کانسار است. آب های جوی و یا ماگمایی می توانند منشا سیال سازنده کانسنگ های منطقه باشند که ضمن چرخش در سنگ های آتشفشانی ائوسن, منگنز و دیگر فلزها را شسته و حین بالا آمدن از مسیرهای مناسب مانند گسل ها و شکستگی های عمده, کانی سازی کرده اند. فشار زیاد سیال کانی ساز موجب شده است که در برخی مناطق سنگ های تراکیتی به سنگ های شبه برشی تبدیل شوند.
کلید واژه: کانی شناسی, ژئوشیمی, عناصر خاکی کمیاب, منگنز, رباط کریم

لینک کمکی