فایل ورد Word استفاده از روش هاي تلفيقي شاخص همپوشاني، فازي و فرايند تحليل سلسله مراتبي براي تعيين مناطق پتانسيل دار مس و طلا در بخش شمالي کانسار پورفيري دالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word استفاده از روش هاي تلفيقي شاخص همپوشاني, فازي و فرايند تحليل سلسله مراتبي براي تعيين مناطق پتانسيل دار مس و طلا در بخش شمالي کانسار پورفيري دالي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم زمين

تعداد صفحات :13

کانسار مس-طلای پورفیری دالی از نظر زمین شناسی در برخورد نوار ماگمایی ارومیه-دختر و زون سنندج-سیرجان قرار گرفته است و برای نخستین بار بر اساس پردازش داده های ماهواره ای TM مورد شناسایی قرار گرفته است. در این تحقیق, بخش شمالی کانسار دالی برای تلفیق لایه های اکتشافی و به منظور تعیین مناطق پتانسیل دار مس و طلا, مورد بررسی قرار گرفته است. لایه های اکتشافی شامل: سنگ شناسی, دگرسانی, ژئوفیزیک, ژئوشیمی, زمین ساخت و کانه زایی مس است. از آنجا که تصمیم صحیح می تواند تاثیر بسزایی در طرح های اکتشافی داشته باشد, در این پژوهش سعی شد تا از روش نوین تلفیقی استفاده شود که شامل روش های شاخص همپوشانی, منطق فازی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی است. این سه روش تایید کننده و مکمل هم هستند و مناطق پر پتانسیل کانی سازی مس و طلا پورفیری را نمایان کرده است. از بین روش های مورد استفاده, فرایند تحلیل سلسله مراتبی مناسب ترین روش برای تلفیق لایه های اکتشافی در این محدوده است. بررسی های اکتشافی انجام گرفته از جمله شواهد صحرایی رخنمون ها, کانه زایی ها و نیز نمونه برداری از 6 ترانشه در محدوده مورد مطالعه, موید این موضوع است. بر اساس نتایج حاصل, در آینده چشم انداز زمین شناسی در بخش مرکزی محدوده مورد مطالعه برای ادامه عملیات اکتشافی بخصوص اکتشاف عمقی مناسب است.
کلید واژه: پورفیری, دالی, روش شاخص همپوشانی, منطق فازی, فرایند تحلیل سلسله مراتبی

لینک کمکی