فایل ورد Word بررسي علل نشست تدريجي خطي زمين و ارزيابي پارامترهاي ژئوتكنيكي در شهرك طالقاني اشتهارد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word بررسي علل نشست تدريجي خطي زمين و ارزيابي پارامترهاي ژئوتکنيکي در شهرک طالقاني اشتهارد :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم زمين

تعداد صفحات :13

نشست زمین, در محدوده شهرک طالقانی اشتهارد از نوع خطی و تدریجی است که بر روی نهشته های آبرفتی بنا شده است. با تهیه نقشه زمین شناسی و نیمرخ های آن, زمین شناسی ساختمانی و با وضعیت و نوع آبخوان, اثر کاهش سطح ایستابی و هیدروشیمی آب زیرزمینی, وجود کانال قدیمی احتمالی به روش ژئوالکتریک مطالعه شد. از نظر ژئوتکنیک نهشته های ریزدانه عهد حاضر از نوع رس لاغر و چاق همراه با لای و ماسه در رده متوسط با تخلخل زیاد و نشست بیش از حد مجاز هستند. این خاک ها با املاح معدنی زیاد در رده واگرا و نیمه واگرا قرار دارند که با ورود آب از شبکه آبرسانی شهری و چاه های جذبی خانگی, حرکت بسیار آهسته را آغاز کرده و سبب نشست تدریجی خطی در امتداد میله ها و کوره های قنات قدیمی شده اند. بررسی وضعیت آب زیرزمینی آبخوان آبرفتی دشت اشتهارد نیز نشان داد که بیلان آن منفی است و به رغم این که هیدروگراف چاه های محدوده شهرک افت جبران نشده دارند, اما در نشست خطی نقشی ندارند. خاک های مستعد واگرایی با نفوذ آب از چاه های جذبی خانگی و شبکه آبرسانی شهری و وجود میله ها و کوره های قنات قدیمی و پنهان در ژرفای 15 متری در زیر شهرک طالقانی اشتهارد که سبب نشست تدریجی خطی شده است, نشان می دهد که گسترش شهر کهن اشتهارد و انتخاب ساختگاه جدید با مطالعات ژئوتکنیکی همراه نبوده است و زنگ خطری است که باید پیش از اجرای طرح های عمرانی, بررسی های ژئوتکنیکی را در محل ساختگاه انتخابی انجام داد.
کلید واژه: نشست خطی, واگرایی, آب زیرزمینی, اشتهارد

لینک کمکی