فایل ورد Word بررسي شاخص هاي مسکن ايران و جهان (مطالعه موردي: ايران، انگليس و فرانسه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word بررسي شاخص هاي مسکن ايران و جهان (مطالعه موردي: ايران, انگليس و فرانسه) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : هويت شهر

تعداد صفحات :16

روند شتابان شهرنشینی و رشد جمعیت در سه دهه گذشته در کشورهای در حال توسعه و به ویژه در کشور ایران, مسائل بسیاری در ابعاد اجتماعی, اقتصادی و سیاسی به همراه داشته است و تهیه برنامه ای جامع در بازار مسکن را ضروری ساخته است. برای چنین برنامه ای شاخص های مسکن و ارزیابی آنها ابزار مناسبی جهت سنجش نیازهای بخش مسکن در کشور است. هدف از این پژوهش, بررسی و مقایسه وضعیت مسکن در ایران و دو کشور انگلیس و فرانسه است. این پژوهش از نوع تحلیلی است. در این پژوهش شاخص های کمی, کیفی و اقتصادی مسکن در کشورهای ایران, انگلیس و فرانسه مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که با توجه به تحولات جمعیتی, شاخص های مسکن در ایران در همه موارد رشد یافته است از طرفی, هنوز برای رسیدن به شاخص های کشورهای پیشرفته فاصله زیادی وجود دارد.
کلید واژه: مسکن, شاخص های مسکن, تراکم خانوار در واحدهای مسکونی, تراکم مسکونی

لینک کمکی