فایل ورد Word پيش بيني رضايت زناشويي بر اساس سبک هاي دلبستگي و خودمتمايزسازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word پيش بيني رضايت زناشويي بر اساس سبک هاي دلبستگي و خودمتمايزسازي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فصلنامه خانواده پژوهي

تعداد صفحات :26

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی بزرگسال و تمایزیافتگی با رضایت زناشویی بود. 209 دانشجوی متاهل تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران به صورت نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند.ابزار جمع آوری داده ها شامل سه پرسشنامه بود: پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسال کولینز و رید (1990), پرسشنامه خودمتمایزسازی (اسکورون و اسمیت, 2003) و پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ.تحلیل داده ها از طریق آزمون t, تحلیل واریانس, همبستگی و تحلیل رگرسیون انجام شد.نتایج نشان داد افرادی که سبک دلبستگی ایمن داشتند دارای رضایت زناشویی بالاتری نسبت به افرادی با سبک دلبستگی اجتنابی و اضطرابی بودند. هم چنین افرادی که میزان تمایزیافتگی آن ها بالا بود, رضایت زناشویی بیشتری احساس می کردند بین زنان و مردان از لحاظ تمایزیافتگی تفاوتی وجود نداشت اما میزان رضایت زناشویی در مردان بیشتر از زنان بود. افرادی که سبک دلبستگی ایمن داشتند از میزان تمایزیافتگی بیشتری برخوردار بودند و در نهایت مشخص شد که پنج متغیر موقعیت من, گسلش عاطفی, امتزاج با دیگران, وابستگی و جنسیت, توانایی پیش بینی 52.7 درصد واریانس رضایت زناشویی را دارند. نتایج این پژوهش بر تجارب افراد در خانواده اصلی و اهمیتی که این تجارب در شکل دهی روابط صمیمی بعدی و رضایت زناشویی دارند, تاکید می کند.
کلید واژه: خودمتمایزسازی, سبک های دلبستگی, رضایت زناشویی

لینک کمکی