فایل ورد Word برآورد سطح زير کشت محصول در استان قزوين با به کارگيري تصاوير چند زمانه IRS-LISS III

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word برآورد سطح زير کشت محصول در استان قزوين با به کارگيري تصاوير چند زمانه IRS-LISS III :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش هاي محيط زيست

تعداد صفحات :13

رشد فزاینده جمعیت و به تبع آن کمبود منابع در دسترس جهت رفع نیازهای اساسی انسان ها, لزوم مدیریت و برنامه ریزی صحیح فعالیت های کشاورزی در مقیاس محلی و منطقه ای را نمایان می سازد که دستیابی به آن, نیازمند کسب آگاهی از توزیع انواع محصولات کشاورزی و سطح زیر کشت آن ها می باشد. در طی سال ها, چگونگی برآورد سطح زیر کشت محصولات عمده نظیر گندم و جو, همواره مورد بحث کارشناسان بوده است. هدف از این تحقیق, برآورد سطح زیرکشت محصول گندم با به کارگیری فناوری سنجش از دور در استان قزوین می باشد. به دلیل وجود محصولات زراعی متنوع با زمان برداشت متفاوت در استان قزوین, لازم است از داده های چندزمانه ماهواره ای جهت تفکیک محصول استفاده کرد. در این مطالعه, اساس کار بر استفاده از تصاویر چند زمانه ماهواره IRS و سنجنده LISSIII استوار است. جهت تفکیک محصول در این مطالعه, از تلفیق طبقه بندی نظارت شده و تصحیح بصری استفاده شده است. نمونه های تعلیمی با پیمایش منطقه و به یاری سیستم تعیین موقعیت جهانی (GPS) طی بازدیدهای زمینی انتخاب شده اند. از آنجا که در این مطالعه, برآورد مساحت اراضی زیرکشت محصول گندم در استان قزوین, با بهره گیری از فناوری سنجش ازدور و تصاویر چندزمانه ماهواره IRS, صورت گرفته, نتایج آن با آمارهای ارایه شده مربوط به سال زراعی مورد مطالعه 82- 81 توسط وزارت جهاد کشاورزی, مورد مقایسه قرار گرفته است که تفاوت یا کاهش 25 درصدی در برآورد مساحت زمین های تحت کشت گندم آبی و کاهش 14 درصدی در مساحت زمین های تحت کشت گندم دیم را نشان می دهد. با توجه به محاسبه خطای طبقه بندی موجود, از نتایج حاصل از برآورد سطح زیر کشت گندم در استان قزوین بر می آید که تجزیه و تحلیل داده های تکراری سنجنده های چند باندی, نتایج به نسبت قابل قبولی در این قبیل مطالعات دارد.
کلید واژه: سنجش از دور, سطح زیر کشت, تصاویر چند زمانه, ماهواره RS

لینک کمکی