فایل ورد Word تحليلي روانکاوانه از داستان «سياه زنگي» از کتاب «شيهه اسب سفيد» زکريا تامر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word تحليلي روانکاوانه از داستان (سياه زنگي) از کتاب (شيهه اسب سفيد) زکريا تامر :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : زبان و ادبيات عربي (مجله دانشکده ادبيات و علوم انساني مشهد)

تعداد صفحات :34

داستان سیاه زنگی اثر زکریا تامر داستان نویس سوری است که در فضایی سوررئالیستی رخ می دهد و به شیوه سیال ذهن روایت می شود و به این دلیل, شخصیت ها و حوادث داستان برگرفته از ناخودآگاه نویسنده اند. این مقاله در تحلیل داستان مذکور به تحلیل شخصیت های داستان و حوادث آن از منظر نظریه های روانکاوی جدید پرداخته است و هریک از شخصیت های داستان را طبق تقسیم بندی فروید نماد و نماینده بخشی از ناخودآگاه انسان قرار داده است. بدین ترتیب, شخصیت (سیاه زنگی) در داستان, نماینده بخش (نهاد) در دستگاه روانی انسان و شخصیت (راوی) در بسیاری مقاطع, نماینده (من) است و شخصیت های فرعی (دخترک) (مقطع سوم) و (سرکارگر) (مقطع پنجم) نماینده (فرامن) هستند. در تحلیل روانکاوانه حوادث داستان باید گفت, این حوادث در دو دوره از حالت های روانی نویسنده اتفاق می افتد: قسمت های ابتدایی داستان مربوط به دوران غلبه غریزه حیات بر ذهن نویسنده است و قسمت پایانی داستان (مقطع ششم) مربوط به چیرگی غریزه مرگ بر غریزه حیات در اندیشه اوست.
کلید واژه: تحلیل روانکاوانه, زکریا تامر, غریزه حیات, غریزه مرگ

لینک کمکی