فایل ورد Word ويژگي سبكي فراواني واژگان (سنجش عملي گزيده قصائد متنبي، ابن هانيء اندلسي و احمد شوقي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word ويژگي سبکي فراواني واژگان (سنجش عملي گزيده قصائد متنبي, ابن هاني اندلسي و احمد شوقي) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : زبان و ادبيات عربي (مجله دانشکده ادبيات و علوم انساني مشهد)

تعداد صفحات :28

دایره واژگان به کار رفته در یک نوشتار اعم از شعر و نثر, از آشکارترین ویژگی های سبکی آفریننده آن به شمار می آید. کلمات, همان خشت هایی هستند که ساختمان یک اثر ادبی را به وجود می آورند؛ اما روشی که شاعر/ نویسنده در چینش آنها به کار می برد, می تواند منعکس کننده شخصیت ادبی ویژه و وجه تمایز او باشد. تردیدی نیست که این ویژگی تنها یکی از عناصر سازنده سبک شاعر/ نویسنده است, اما می توان با بررسی و ارزیابی آن, پرده از برخی رازهای نگارشی اثر هنری و سبک و سیاق آن برداشت. مقاله حاضر با تکیه بر روشی آماری نشان می دهد که تنوع دایره واژگان در شعر سه شاعر عربی به این ترتیب است که در شعر ابن هانی بیشترین و در شعر احمد شوقی کمترین گوناگونی یافت می شود و شعرمتنبی بر مبنای این محاسبه بین آن دو قرار می گیرد. انطباق نتیجه تحقیق بر فرض های مورد نظر نگارنده, کارآیی شیوه آماری به کارگرفته شده را تأیید می کند.
کلید واژه: سبک, فراوانی واژگان, متنبی, ابن هانی اندلسی, شوقی

لینک کمکی