فایل ورد Word با رقه هاي عفت در عاشقانه هاي ابراهيم ناجي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word با رقه هاي عفت در عاشقانه هاي ابراهيم ناجي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : زبان و ادبيات عربي (مجله دانشکده ادبيات و علوم انساني مشهد)

تعداد صفحات :26

عشق از مضامین برجسته شعر و ادب است که خمیر مایه اصلی بسیاری از آثار ادبی جهان و به خصوص آثار ادبی مشرق زمین را به خود اختصاص داده است. شاعران عرب در طول دوره های مختلف تاریخ ادبیات عربی, عشق را طلیعه آثار برجسته و ماندگار خود قرار داده اند و بسته به نوع شخصیت, تجربیات زندگی و اندیشه های خویش, تعبیرهای گوناگونی از آن داشته اند. در این میان, عنصر عفت در آثار غنایی برخی از ایشان, منزلت شایانی یافته است. شعر عربی از همان دوره جاهلی در آثار شاعرانی چون ”عنتره بن شداد عبسی“ با غزل عفیف آشنا بوده و شمیم روح نواز عفت در شعر بسیاری از شاعران عرب در دوره های پسین نیز قابل استشمام است. در دوره معاصر با ظهور شاعران رمانتیست در عرصه ادب عربی, ردپای عفت در آثار عشقی و غنایی به روشنی هویدا گشت. ابراهیم ناجی یکی از شاعران رمانتیست مصر است که عشق و حدیث عاشقانه, بخش قابل توجهی از مضامین شعری او را به خود اختصاص داده است. اما آنچه که اشعار عشقی او را ممتاز و درخور اهتمام می گرداند آراستگی آنها به زیورِ زیبای عفت است؛ عاشقانه های ناجی هرگز از حلقه عفت گام بیرون ننهاده و بطور غالب, ماهیت صوفیانه و عارفانه دارد. مقاله حاضر, گذشته از تبیین مفهوم عشق در اشعار ناجی, بر آن است انعکاس درخشان عفت را همراه با ابعاد مختلف آن, در عاشقانه های این شاعر عاشق و دلسوخته معاصر مصر, به صفحه نمایش گذارد.
کلید واژه: شعر عربی, عشق صوفیانه, عفت, ابراهیم ناجی

لینک کمکی