فایل ورد Word پست مدرنيسم در متن ادبي «كولاج»

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word پست مدرنيسم در متن ادبي (کولاج) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : زبان و ادبيات عربي (مجله دانشکده ادبيات و علوم انساني مشهد)

تعداد صفحات :29

پست مدرنیسم در شمار سومین دوره از ادوار سه گانه تاریخ تفکر انسانی است. در این دوره که از پایان قرن نوزدهم تا به امروز را دربرمی گیرد, (خلق واقعیت جانشین کشف واقعیت) می شود. این جریان به منزله شکل انقلابی, افراطی و اغراق آمیز مدرنیسم است و عموما به بخشی از اَشکال فرهنگی اطلاق می گردد که مشخصه هایی همچون بازتابندگی, طنز تلخ و آمیزه ای از هنر عامه پسند و هنر رسمی را به نمایش می گذارد. این مقاله در پی آن است تا با نقد و تحلیل یکی از متون نوین ادب عربی با نام (کولاج), ویژگی ها, نشانه ها و عناصر تشکیل دهنده پست مدرنیسم در قالب و محتوای آن را نشان دهد و رد پای این جریان را در متن یادشده, به عنوان نمونه ای از آثار جدید ادبیات عربی, پی گیری نماید. محتوای این متن, مانند دیگر متن های پست مدرن, به خوبی در دسترس و قابل فهم نیست. شخصیت ها, زمان, مکان و دیگر عناصر موجود در متن به راحتی به خواننده نمایانده نمی شود و بطور کلی نمی توان به طور قطع اظهار نظر کرد که این متن از جه سخن می گوید, به دیگر عبارت خوانش های متعددی از آ ن قابل تصور است. استفاده از ژانرهای مختلف ادبی نیز به پیچیدگی های متن افزوده است و بهره گیری از نشانه های ظاهری آثار پسامدرن فهم (کولاج) را دشوارتر ساخته است.
کلید واژه: پست مدرنیسم, کولاج, ادب عربی, متون نوین

لینک کمکی