فایل ورد Word مکاتبات بين سران ايران و روم در دوره ساساني و نقش آن در ديپلماسي جهان کهن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مکاتبات بين سران ايران و روم در دوره ساساني و نقش آن در ديپلماسي جهان کهن :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تاريخ

تعداد صفحات :25

در این مقاله به بررسی نامه های ارسال شده بین سران ایران و روم در دوران ساسانی پرداخته شده, و انگیزه تاثیر و پیامدهای این مکاتبات مورد تحلیل قرار گرفته است. در غالب نامه ها, منافع ملی, اقتصادی, ایدئولوژیکی, عمومی و تبلیغاتی دو طرف مورد نظر بوده است. ادبیات به کار رفته در نامه ها نشات یافته از موضع ضعف یا قدرت نویسنده و موقعیت سیاسی او بود. این نامه ها به عنوان سندی مکتوب در تاریخ دو کشور بر جای ماندند و منعکس کننده بخشی از روابط سیاسی این دو قدرت در طی دوران چهارصد ساله پر فراز و نشیب آن است.
کلید واژه: نامه, ایران, روم, ساسانیان, جنگ

لینک کمکی