فایل ورد Word نقش امراي نظامي در ثبات و بي ثباتي سياسي عهد سلجوقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word نقش امراي نظامي در ثبات و بي ثباتي سياسي عهد سلجوقي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تاريخ

تعداد صفحات :25

همانگونه که نظامی ها, باعث ثبات و انتظام امور حکومت می شوند و به پشتیبانی از حاکمیت سیاسی می پردازند, به همان میزان می توانند, عامل مهمی در سقوط و بی ثباتی یک حکومت نیز محسوب گردند. در شرایطی که حکومت, قدرتمند و از توان نظارت بالایی برخوردار باشد, بر نظامی ها تسلط داشته, و از خودسری و دخالت آنان در امور سیاسی جلوگیری می کند. با وجود این, حکومت در هنگام ضعف, قادر به اعمال قدرت در بین این افراد نبوده, و در نتیجه سرپیچی امرای نظامی از حکومت و خودسری آنان, سبب بی ثباتی و سقوط حاکمیت می شود. این پژوهش بر آن است تا به نقش امرای نظامی در ثبات و بی ثباتی سیاسی حکومت سلجوقی در ایران بپردازد.
کلید واژه: سلجوقیان, امرای نظامی, ثبات سیاسی, اقطاع, اتابکان

لینک کمکی