فایل ورد Word نقش تاريخي رودکي در احياي هويت ملي ايرانيان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word نقش تاريخي رودکي در احياي هويت ملي ايرانيان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تاريخ

تعداد صفحات :24

هر که نامخت از گذشت روزگار نیز ناموزد زهیچ آموزگارسامانیان, خاندانی ایرانی و یکی از دودمان های فارسی زبان غرب آسیا بودند که بیش از صد سال بر بخش هایی از ایران از جمله ماورا النهر, خراسان, مازندران, ری و سیستان و قسمت عمده ای از آسیای مرکزی حکم راندند. آنان با عشق به ترویج فرهنگ آریایی و تعقیب فکر استقلال ادبی, برای احیای تفکر ایرانی به رنسانس فرهنگی دست یازیدند و در پرتو خلق آثاری گرانبها در زمینه های علمی و ادبی, سطح آگاهی عمومی جامعه عهد سامانی به ویژه سرزمین (ماورا النهر) را ارتقا بخشیدند. (بخارا) مرکز سیاسی آل سامان, به عنوان کانون علمی و ادبی در شرق قلمرو اسلامی, جایگاهی شاخص و پایگاهی شامخ یافت.رودکی حدودا در اواسط قرن سوم, در قریه بنج در دو فرسنگی سمرقند متولد شد. وی, چنان ذکی و تیز فهم بود که خیلی زود با کسب درجات ادبی و علمی, با اقبال خلق و رغبت امرا روبرو گشت, سروده های هنرمندانه او در موضوعات عاشقانه و بزمی, طنز و هزل, زهد و اخلاقی, با مضمون های بکر و در قالبی ساده و روان و به دور از تعقید و ابهام, همراه با صوتی دلکش و ساز طرب انگیزش, هر شنونده ای را به وجد آورده, و هر خواننده خوش فکری را به تامل و تعقل فرا می خواند, شعرهایش مملو از نشاط روح, غرور ملی, اندیشه های حماسی و آزادمنشی بود, به طوریکه در اثرش به زحمت می توان نماد یاس و سمبل نومیدی را نظاره کرد. عصری که رودکی در آن می زیسته ثمره سیاسی آن وحدت, عصاره اجتماعی آن امنیت و دستاورد اقتصادی آن تامین معیشت و چشم انداز فرهنگی آن ارتقای معنویت و شیرازه اصلی آن ترویج زبان فارسی و تجلی انسانی آن حضور چهره های شاخصی چون جیهانی و بلعمی, ابن سینا و بیرونی, بلخی و رودکی است. در این مجال برآنیم تا تصویر روشنی از این دوران اثرگذار را به تماشا نشینیم.
کلید واژه: رودکی, هویت ایرانی اسلامی, سامانیان, زبان و ادب فارسی

لینک کمکی