فایل ورد Word بررسي نقش طبيعت گردي و آثار آن در توسعه مناطق روستايي با استفاده از مدل تحليلي SWOT (مطالعه موردي روستاي اورامان تخت)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word بررسي نقش طبيعت گردي و آثار آن در توسعه مناطق روستايي با استفاده از مدل تحليلي SWOT (مطالعه موردي روستاي اورامان تخت) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش هاي روستايي

تعداد صفحات :29

در زمان حاضر گردشگری به عنوان یکی از بزرگ ترین و متنوع ترین صنایع دنیا مطرح است و رشد سریع آن, تغییرات اجتماعی, اقتصادی و محیطی فراوانی را به دنبال داشته است. گردشگری روستایی نیز به عنوان جزئی از این صنعت, می تواند نقش موثری در توسعه ملی و به تبع آن توسعه منطقه ای و محلی ایفا کند. در مقاله حاضر به بررسی نقش طبیعت گردی و آثار آن در توسعه مناطق روستایی, با تاکید بر روستای اورامان تخت پرداخته شده است. بدین منظور, بر اساس چارچوب مفهومی و نظری و نیز مطالعات میدانی انجام شده, اقدام به تجزیه و تحلیل داده ها از طریق تکنیک SWOT گردید. مطالعات میدانی این تحقیق شامل مصاحبه و پرکردن پرسشنامه با سه گروه بود: خانوارهای ساکن در روستای اورامان تخت, و گردشگران و مسوولان نهادهای مرتبط با گردشگری شهرستان سروآباد. نتایج تحلیل نشان می دهد که در منطقه مورد مطالعه, مولفه چشم اندازهای زیبا و منحصر به فرد روستا به همراه باغ ها و فضاهای سبز مهم ترین نقطه قوت بوده است, مولفه فقدان برنامه ریزی و سرمایه گذاری دولتی در این منطقه عمده ترین نقطه ضعف آن, مولفه توجه بیشتر مسوولان به برنامه ریزی و سرمایه گذاری در منطقه مهم ترین فرصت بیرونی, و سرانجام مولفه نبود مدیریت آگاه به موضوعات اکوتوریستی عمده ترین تهدید خارجی بوده است. بر همین اساس بدل ساختن هر نقطه ضعف به قوت و نیز تبدیل تهدیدها به فرصت ها می تواند منجر به افزایش اشتغال و درآمد به همراه حفظ محیط زیست و در نهایت توسعه پایدار منطقه گردد.
کلید واژه: طبیعت گردی, اورامان تخت, توسعه روستایی, استراتژی ها, تکنیک SWOT

لینک کمکی