فایل ورد Word دگرديسي ايندرا به رستم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word دگرديسي ايندرا به رستم :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي (زبان و ادبيات فارسي)

تعداد صفحات :25

شخصیت رستم در شاهنامه و ایندرا در ریگ ودا -کتاب مقدس هندی ها -آن قدر به هم شباهت دارد که هر دو در یک پژوهش کنار هم مقایسه و تحلیل شوند. این پژوهش با طرح شباهت ها در وظایف, اعمال و شخصیت هر دو اسطوره و با ذکر شواهدی از هر دو کتاب می کوشد این نظریه را تقویت کند که رستم دگردیسی/تغییر یافته ایزد ایندرا است, ایندرا که زمانی مورد ستایش هر دو قوم آریایی هند و ایران بود, در سال های بعد در ایران با عبور از صافی دین زردشت - که مجالی برای چند خدایی باقی نمی گذاشت - به شکل پهلوانی درآمد. نگاهی دقیق به رفتار و ویژگی های رستم در شاهنامه همان شخصیت ایزدی او را که هنوز در هند ایندرا نامیده می شود, به ذهن می آورد. در این پژوهش به سی مورد از این شباهت ها اشاره می کنیم.
کلید واژه: رستم, ایندرا, شاهنامه, ریگ ودا, پیکرگردانی, اسطوره

لینک کمکی