فایل ورد Word کانون هاي توليد دانش در پروژه هاي توسعه و عمران روستايي (مطالعه موردي: طرح هاي هادي روستايي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word کانون هاي توليد دانش در پروژه هاي توسعه و عمران روستايي (مطالعه موردي: طرح هاي هادي روستايي) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش هاي روستايي

تعداد صفحات :27

در فرآیند تدوین و اجرای پروژه های عمران روستایی به صورت مداوم دانش تولید می شود. بر مبنای رویکرد تاثیرات پروانه ای, اگر شرایط مناسب ایجاد شود, حرکتی ضعیفی چون بال پروانه, منجر به تحولاتی بزرگ خواهد شد. با الهام از این ایده, در پژوهش حاضر تلاش شده است به تحلیل کانون های ایجاد دانش در جریان یک پروژه موردی پرداخته شود و با ایجاد مدل تحلیلی خاص حاصل ترکیب دو مدل نانوکا- تاکئوچی با DPSIR این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس, کانون های تولید دانش در فرآیند تهیه و اجرای طرح هادی به عنوان مصداق طرح های عمران روستایی شناسایی شده و چگونگی تولید و تبدیل دانش سازمانی و نحوه مدیریت فرآیندهای آن تبیین شده است. پژوهش حاضر با بهره گیری از آموزه های رشته های مدیریت دانش و برنامه ریزی جغرافیای روستایی در مورد اجرای طرح های هادی روستایی به نگارش درآمده است. به منظور گردآوری داده های لازم 30 نفر متخصص به عنوان خبره مرتبط با نظام برنامه ریزی, طراحی, اجرا و نظارت طرح های مذکور انتخاب شدند و در دو مرحله متفاوت مورد پرسشگری قرار گرفتند. صحت نتایج به دست آمده از پرسشنامه ها با ضریب کرونباخ بررسی گردید که در پرسشنامه یکم و دوم معادل 0.84 و 0.79 به دست آمد. در نهایت نظام موجود برای شناسایی کانون ها و کسب دانش مورد بررسی قرار گرفت و در چارچوب مدیریت دانش تحلیل شد. بررسی صورت گرفته نشان داد که شکافی عمیق بین دانش ضمنی و عینی وجود دارد و نظام موجود به صورت گذرا و مقطعی به دانش تولیدی در کانون های دانش توجه دارد. به همین دلیل حجم بالایی از دانش ناخودآگاه از نظام و فرآیند تدوین و اجرای پروژه حذف می شود که در صورت وجود نظام مدیریت دانش, شناسایی کانون ها دانش و استحصال آن می تواند با ایجاد تغییرات شگرف بستر تحولات مهمی را در فرآیندهای طرح هادی فراهم سازد.
کلید واژه: طرح هادی روستایی, اثر پروانه ای, فرآیندهای تبدیل دانش, کانون های تولید دانش

لینک کمکی