فایل ورد Word تزاحم فناوري همسان سازي انساني با اخلاق زيستي اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word تزاحم فناوري همسان سازي انساني با اخلاق زيستي اسلامي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : اخلاق زيستي

تعداد صفحات :24

مقدمه: همسان سازی انسانی (Human cloning) به عنوان مهم ترین تحول قرن حاضر, محصول پیشرفت علم و تکنولوژی علوم زیستی و ژنتیکی است که به طور ویژه, محافل دینی, اخلاقی و حتی سیاسی را تحت تاثیر قرار داده است. تصور تولد موجود زنده مخصوصا انسان خارج از مجرای طبیعی و بدون استفاده از سلول های جنسی, همگان را به تعجب و شگفتی وامی دارد, گویی اکنون علم, هنر خود را به رخ جهانیان کشیده است. در پایان به این نتیجه رسیدیم که همسان سازی انسانی با اصول اخلاق زیستی اسلامی در تعارض است, بنابراین باید فناوری همسان سازی انسانی ممنوع شود.روش: در این مقاله با عنوان (فایل ورد Word تزاحم فناوري همسان سازي انساني با اخلاق زيستي اسلامي), مولفان به کمک روش کتابخانه ای به تحلیل و بررسی فناوری شبیه سازی انسانی بر مبنای اصول اخلاق زیستی اسلامی پرداخته اند و در پایان به این نتیجه رسیده اند که فناوری مذکور با اصول اخلاق زیستی اسلامی تعارض پیدا می کند.
کلید واژه: فناوری, شبیه سازی انسانی, اخلاق زیستی اسلامی, اصول اخلاق زیستی

لینک کمکی