فایل ورد Word جهاني شدن و وستفالي زدايي از متغيرهاي دولت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word جهاني شدن و وستفالي زدايي از متغيرهاي دولت :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم سياسي

تعداد صفحات :35

در فضای جهانی شدن پایان قرن بیستم و هزاره سوم میلادی عناصر دولتمداری با چالش و فرصت مواجه گردید. این فضا برای تمامی کشورها دارای تبعات یکسان نبود برخی از کشورها که زیر ساخت های دولت را برای ورود به عصرپسا - صنعتی و پسا دموکراسی و اقتصادهای فرامکانی و زمانی و بازیگران متعدد و متنوع و متکثر قدرت آماده نموده بودند توانستند از این شرایط به عنوان یک فرصت استفاده نمایند. در عصر جهانی شدن محیط بین الملل از تفکر سخت افزاری به سمت نرم افزاری برای برخی از کشورها ترسیم گردید و این امر با تحولات اساسی محیط بین الملل از قبیل پایان جنگ سرد, فرو ریختن دیوار برلین, فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی, جابجایی در نظام دوقطبی و تحقق انقلاب الکترونیکی, جامعه شبکه ای و... پا به عرصه وجود گذاشت. بنابراین جهانی شدن در عرصه های سیاسی, اقتصادی, فرهنگی دارای رویکردهای جدید بوده که همگی بر مفاهیم دولت وستفالیایی تاثیر به سزا گذاشتند. جهانی شدن اقتصاد در چارچوب انقلاب اطلاعاتی زمینه فرسایشی دولت را آماده و از این حوزه ساختارهای سیاسی, فرهنگی کارکردی جهانی به خود گرفتند. در این عصر محیط بین الملل به لحاظ تئوریک به سوی جامعه بین الملل هدایت گردید. در این فضا سرزمین به حصار دولت و جمعیت عامل قدرت, حکومت مطلق و حاکمیت بلامنازعه با بحران معنایی مواجه شدند. شرایط جهانی شدن اقتصاد تا مقطعی وارد حوزه تئوریک شد که از افول دولت و یا فرسایش آن سخن به میان آمد.
کلید واژه: فرا قلمروزدایی از حوزه دولت, قدرت نرم, انقلاب ارتباطی اطلاعاتی, اقتصادهای چابک, دولت مجازی, تبدیل اطلاعات به کالا, تفکر جهانی

لینک کمکی