فایل ورد Word تبيين جايگاه فرهنگ در نظريه هاي سياست و روابط بين الملل: فرهنگ به عنوان عرصه اي براي تعامل يا تقابل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word تبيين جايگاه فرهنگ در نظريه هاي سياست و روابط بين الملل: فرهنگ به عنوان عرصه اي براي تعامل يا تقابل :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم سياسي

تعداد صفحات :34

تبیین نقش و جایگاه فرهنگ در تئوری های روابط بین الملل از اهمیت وافری برخوردار است, به خصوص با طرح نظریات متاخر در روابط بین الملل شاهد پررنگ تر شدن نقش فرهنگ به عنوان مبنایی جهت تحلیل و تبیین موضوعات و مسائل بین المللی هستیم. در حالی که اندیشمندان و متفکران کلاسیک روابط بین الملل در توضیح عوامل موثر در تبیین مسائل بین المللی, بر حوزه های سیاسی, امنیتی و اقتصادی تاکید می نمودند, گروهی از آنها دریافتند که تنها با مورد توجه قراردادن این حوزه ها نمی توان به ژرفای روابط بین الملل دست یافت. این گروه از متفکران پاسخ سوالات خود را در حیطه فرهنگ و مسائل فرهنگی جستجو می کنند و بر آن شدند که ضمن پذیرش عوامل موثر و عمده سیاسی, امنیتی و اقتصادی, توجهی ویژه به مقوله فرهنگ نمایند و این بعد مهم از ابعاد زندگی اجتماعی در عرصه روابط بین الملل را نیز مورد مطالعه قرار دهند. متفکران مورد بحث به فرهنگ به عنوان پدیده ای مهم می نگرند که از دید متفکران کلاسیک پنهان مانده است. انتقاد اصلی آنها به نظریات قبلی آن است که به نقش فرهنگ در روابط بین الملل توجه ننموده اند. در این راستا, با مبنا قرارگرفتن فرهنگ در کنار ابعاد سیاسی, امنیتی و اقتصادی در تبیین مسائل بین المللی توسط این اندیشمندان, دو طرز تلقی بروز و ظهور یافته است؛ عده ای فرهنگ را عرصه تقابل و تضاد, و بنیان تنش ها در عرصه روابط بین الملل برشمردند, و برخی در مقابل گروه نخست برآنند که فرهنگ عرصه گفتگو, تعامل و یکپارچگی در عرصه روابط بین الملل می باشد. با توجه به این شکاف, هدف مقاله حاضر در سطح کلان بررسی رابطه فرهنگ و سیاست و ارتباط فرهنگ و روابط بین الملل است. در سطحی خرد نیز بررسی جایگاه فرهنگ در تئوری های روابط بین الملل مدنظر است.
کلید واژه: تئوری های روابط بین الملل, تقابل فرهنگی, تعامل فرهنگی, سازه انگاری, رئالیسم, لیبرالیسم, دیپلماسی فرهنگی, سیاست خارجی

لینک کمکی