فایل ورد Word گفتمان امامت در انديشه سياسي شيعه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word گفتمان امامت در انديشه سياسي شيعه :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم سياسي

تعداد صفحات :30

مناظره بهترین و مناسب ترین روشی است که از رهگذر آن می توان به نقطه نظرها و فراز و فرود اندیشه ها و عقاید پی برد, و هم چنین به تفاهم و هم گرایی بیش تر میان آنها دست یافت. البته با این شرط که مبانی, تبیین و موضوع بحث روشن شده باشد و هدف طرفین حقیقت جویی بوده, و گرد و غبار تعصبات بی منطق را از عقل و دل خویش زدوده باشند. مقاله حاضر که در چارچوب اندیشه سیاسی شیعه است و از طریق یک سلسله نامه نگاری نویسنده با یکی از علمای اهل سنت نگاشته شده است, تلاش دارد تا با استفاده از فن مناظره به بازشناسی آرای سیاسی شیعه در گفتمان امامت بپردازد. مناظره بهترین و مناسب ترین روشی است که از رهگذر آن می توان به نقطه نظرها و فراز و فرود اندیشه ها و عقاید پی برد, و هم چنین به تفاهم و هم گرایی بیش تر میان آنها دست یافت. البته با این شرط که مبانی, تبیین و موضوع بحث روشن شده باشد و هدف طرفین حقیقت جویی بوده, و گرد و غبار تعصبات بی منطق را از عقل و دل خویش زدوده باشند. مقاله حاضر که در چارچوب اندیشه سیاسی شیعه است و از طریق یک سلسله نامه نگاری نویسنده با یکی از علمای اهل سنت نگاشته شده است, تلاش دارد تا با استفاده از فن مناظره به بازشناسی آرای سیاسی شیعه در گفتمان امامت بپردازد.
کلید واژه: گفتمان, مناظره, اندیشه سیاسی, شیعه, سنی

لینک کمکی