فایل ورد Word از هلسينکي تا ليسبون: شکل گيري يک سياست خارجي- امنيتي و دفاعي مشترک اتحاديه اروپا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word از هلسينکي تا ليسبون: شکل گيري يک سياست خارجي- امنيتي و دفاعي مشترک اتحاديه اروپا :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم سياسي

تعداد صفحات :33

فروپاشی شوروی در اروپا و در پی آن وقوع بحران های ناشی از آن در شرق اروپا و حوزه بالکان از یک سو و از سوی دیگر ناتوایی اروپا در مهار این بحران ها هر چه بیشتر از قبل ضعف اروپا در حوزه مدیریت بحران را نشان داد که ریشه در عدم وجود یک ساختار تصمیم گیری منسجم سیاسی و امنیتی داشت. همین امر زمینه ای برای کشورهای حوزه جغرافیایی اروپا فراهم آورد تا علاوه بر خروج از چتر حمایتی آمریکا, نقش بیشتری نیز در حوزه جغرافیایی خود بر عهده گیرد. رویکردی که با کاهش معقول در وابستگی سیاسی و امنیتی اروپا به امریکا شروع شد. به گونه ای که حتی مورد تشویق دولت آمریکا نیز قرار گرفت. فرایندی که در نهایت منجر به یک سیاست خارجی و امنیتی مشترک و رکن سیاست امنیتی و دفاعی مشترک شد. در این مقاله تلاش خواهد شد تا زمینه ها و تصمیماتی که منجر به شکل گیری سیاست امنیتی و دفاعی مشترک در اروپا شد مورد بررسی قرار گیرد. می توان ویژگی اصلی سیاست مورد نظر را تصمیم گیری و مدیریت بحران در ترتیبات امنیتی حوزه جغرافیایی اروپا در صورتی که ناتو و امریکا نخواهند در بحران مذکور شرکت داشته باشند, دانست.
کلید واژه: اتحادیه اروپا, ناتو, بحران بالکان, اتحادیه اروپای غربی, سیاست خارجی و امنیتی مشترک, سیاست امنیتی و دفاعی مشترک

لینک کمکی