فایل ورد Word کيفيت زندگي کاري اعضاي هيات علمي بر اساس تجربه زيسته آنها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word کيفيت زندگي کاري اعضاي هيات علمي بر اساس تجربه زيسته آنها :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : آموزش عالي ايران

تعداد صفحات :32

جنبه های مختلف کیفیت زندگی علمی اعضا هیات علمی دانشگاه های ایران بحث انگیز است. سازه کیفیت زندگی کاری سازه ای ذهنی است و ارائه تعریف و تعیین ابعاد آن در محیط اجتماعی - سیاسی و فرهنگی لازم است. بر این اساس, سوال اصلی در پژوهش حاضر این است که ابعاد مختلف کیفیت زندگی کاری اعضا هیات علمی و عوامل شناسایی شده موثر بر این ابعاد بر اساس تجربه زیسته آنها کدامند؟ این تحقیق کیفی با تکنیک مصاحبه نیمه ساختمند و رویکردی اکتشافی انجام شده است. نمونه ای هدفمند مشتمل بر 15 نفر عضو هیات علمی واجد تجربه های لازم و به عنوان مطلع کلیدی و مشارکت کننده در تحقیق انتخاب شد. یافته های مطالعه عمدتا حول دو کانون اصلی متمرکز شده اند الف - سازندها و مولفه های کیفیت زندگی کاری اعضای هیات علمی ب - عوامل موثر بر کیفیت زندگی کاری اعضا هیات علمی, از سازندهای شناسایی شده در تجربه زیسته هیات علمی مورد مصاحبه به کنش ارتباطی و تعاملات همکارانه, آزادی علمی, اخلاق حرفه ای, رضایت شغلی, فرصت های رشد و بالندگی, کارراهه یا مسیر حرفه ای و توازن و تناسب حجم فعالیتها می توان اشاره کرد. همچنین از جمله مولفه های تاثیرگذار بر کیفیت زندگی کاری آنها عوامل مدیریت, ساختار, فرهنگ سازمانی, عوامل اقتصادی, عوامل و فضای سیاسی و تکنولوژی اطلاعات است.
کلید واژه: کیفیت زندگی کاری, اعضای هیات علمی, اخلاق حرفه ای, کنش ارتباط

لینک کمکی