فایل ورد Word بکارگيري روش تا گوچي به منظور بهينه سازي توليد پروتئين تک ياخته (SCP) در فرمانتور آزمايشگاهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word بکارگيري روش تا گوچي به منظور بهينه سازي توليد پروتئين تک ياخته (SCP) در فرمانتور آزمايشگاهي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : زيست فناوري ميکروبي

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: پروتئین تک یاخته واژه ای است که برای اولین بار در دهه 1960 برای تعریف زیست توده میکروبی تولیدی در فرایندهای تخمیری استفاده شد. به نظر می رسد تولید پروتئین تک یاخته راه حلی برای غلبه بر مشکل جهانی کمبود پروتئین باشد. تولید این نوع محصولات بر پایه تبدیل زیستی سوبستراهای ارزان قیمت و غالبا ضایعات, به مواد با ارزش غذایی می باشد. هدف از این تحقیق تعیین عوامل موثر بر تولید SCP در کشت غوطه ور با استفاده از متانول به عنوان تنها منبع کربن بود.روش بررسی: در این تحقیق از طراحی تاگوچی برای بهینه سازی تولید پروتئین تک یاخته (SCP) توسط باکتری متیلوباکتریوم سویه 69 بهره برده شد. برای این منظور 4 عامل موثر شامل غلظت متانول آغازین, دور همزن, نرخ هوادهی و pH در 3 سطح و آرایه متعامد L9در نظر گرفته و بهینه شد.یافته ها: نتایج نشان داد که بهینه تولید با این سویه متیلوتروف در کشت غوطه ور در غلظت متانول 18 g/L, هوادهی 3 vvm, دور همزن 800 rpm و PH اولیه 8 حاصل می شود. تحت شرایط بهینه حداکثر غلظت بیومس تولیدی برابر 16 g/L و حدودا 2 برابر غلظت حاصله در کشت بسته ارلن آزمایشگاهی بود. پروتئین تام و واقعی محصول به ترتیب بالغ بر 74 و 62% اندازه گیری شد.نتیجه گیری: درصد پروتیئن, میزان زیست توده و الگوی اسید آمینه نشان داد که محصول حاصله از این باکتری به لحاظ اسیدهای آمینه ضروری غنی بوده و می تواند برای غنی سازی پروتئینی مکمل های غذایی حیوانات به کار گرفته شود. اما آزمون های میدانی بیشتری ضروری است تا ارزش غذایی این محصول را تعیین نماید.
کلید واژه: روش تاگوچی, بهینه سازی, پروتئین تک یاخته, فرمانتور

لینک کمکی