فایل ورد Word تاثير ويتامين E و منبع آلي و معدني سلنيوم بر کيفيت تخم مرغ در مرغهاي تحت تنش گرمايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word تاثير ويتامين E و منبع آلي و معدني سلنيوم بر کيفيت تخم مرغ در مرغهاي تحت تنش گرمايي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : دانش و پژوهش علوم دامي

تعداد صفحات :12

تعداد 144 قطعه مرغ تخمگذار سفید سویه های "لاین 36W-" در دو سالن که دمای یکی از آنها طبیعی بود و دیگری به طور متناوب گرم می شد قرار گرفتند. تیمارهای جیره ای شامل افزودن مقادیر اضافی سلنیوم و ویتامین E به جیره پایه بود. در مجموع, آزمایش در 12 تیمار و 3 تکرار به صورت فاکتوریل 2×3×2 و در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. صفات عملکردی مرغها نظیر درصد تولید تخم مرغ, وزن تخم مرغ, خوراک مصرفی و ضریب تبدیل خوراک و همچنین خصوصیات کیفی تخم مرغ طی دوره آزمایش اندازه گیری شدند. مقدار کلسترول سرم خون و زرده تخم مرغ نیز اندازه گیری شد. دمای بالای محیط موجب کاهش خوراک مصرفی, تولید تخم مرغ و وزن تخم مرغ شد (P<0.05). بعضی از خصوصیات کیفی تخم مرغ مانند وزن, ضخامت پوسته و واحدها و نیز تحت تأثیر دمای بالای محیط قرار گرفتند (P<0.01). افزودن سلنیوم اثر معنی داری بر رنگ زرده تخم مرغ نشان داد (P<0.05).
کلید واژه: مرغ تخمگذار, ویتامین E, سلنیوم آلی و غیرآلی, تنش گرمایی, کیفیت تخم مرغ

لینک کمکی