فایل ورد Word مقايسه دو روش کشت ميکروبي و PCR در شناسايي اشريشيا کلي در شير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقايسه دو روش کشت ميکروبي و PCR در شناسايي اشريشيا کلي در شير :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : زيست فناوري ميکروبي

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: اشریشیا کلی از طریق آب, گوشت, شیر و فرآورده های آن به انسان منتقل می شود, با توجه به اینکه شیر از مواد غذایی با ارزش در سبد غذایی خانواده ها است کنترل کیفیت باکتریولوژیکی شیر خام و پاستوریزه در سطح مراکز تولید, جمع آوری و فرآوری شیر بسیار حائز اهمیت است. استفاده از روش های متواتر کشت جهت شناسایی اشریشیاکلی هم بسیار وقت گیر بوده و هم دقت پایینی دارند و ممکن است باعث بدست آمدن نتایج مثبت کاذب گردند. واکنش زنجیره ای پلیمرآز (PCR) از جمله روش هایی است که می تواند جایگزین مناسبی برای آزمایشات رایج باشد که روشی حساس, دقیق, ارزان و سریع می باشد. هدف از این مطالعه بهینه نمودن تست PCR جهت شناسایی اشریشیاکلی در شیر, معرفی حالت زنده اما غیر قابل کشت در صنایع غذایی و مقایسه کشت با PCR در شناسایی اشریشیاکلی در شیر قبل و بعد از پاستوریزاسیون می باشد.روش بررسی: در این مطالعه 50 نمونه شیر خام و 50 نمونه شیر پاستوریزه جمع آوری گردید. DNA به روش جوشاندن استخراج شد و به وسیله PCR بهینه شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج واکنش PCR بر روی ژل آگارز ارزیابی شد. جهت کشت نیز ابتدا از روش 9 MPN لوله ای استفاده گردید سپس از لوله های حاوی گاز بر روی محیط کشت ائوزین متیلن بلو آگار (EMB)به صورت خطی کشت داده شد.یافته ها: در بین 50 نمونه شیر غیر پاستوریزه در 24 نمونه تست PCR مثبت ارزیابی گردید اما در 20 نمونه نتیجه کشت میکروبی مثبت بود و در بین 50 نمونه شیر پاستوریزه در 29 نمونه تست PCR مثبت ارزیابی گردید اما در هیچ نمونه ای نتیجه کشت میکروبی مثبت نبود نتیجه گیری: این بررسی نشان داد که روش PCR در مقایسه با روش های متواتر کشت دارای حساسیت بیشتری بوده و قادر به شناسایی اشریشیاکلی در داخل شیر با ویژگی بالا و صرف زمان کم تر می باشد.
کلید واژه: شیر, اشریشیا کلی, کشت میکروبی, PCR

لینک کمکی